กิจกรรมเตรียมความพร้อม (ออนไลน์)

การจองรายวิชาเรียน ผ่านระบบ reg.ubru.ac.th

การจองรายวิชาเรียน ผ่านระบบ reg.ubru.ac.th โดย งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

โพสต์โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020
ตอบปัญหาข้อสงสัย

ตอบปัญหาข้อสงสัย - ขอเปิดรายวิชา GE เก่า ทำอย่างไร - การลงรายวิชากลุ่มเลือกเสรี - การโอนผลการเรียน ของนักศึกษาที่จบ ปวส. ป.ตรี หรือ เด็กซิ่ว

โพสต์โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020
การเทียบโอนรายวิชา

การเทียบโอนรายวิชา อย่างไร ให้สำเร็จการศึกษาก่อนรุ่น

โพสต์โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020

กิจกรรมต่างๆ ในระดับคณะและสาขา
ที่มี น.ศ. วิทย์คอมฯ มีส่วนร่วม

จุดคัดกรอง และขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษาใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์.

โพสต์โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020

กิจกรรมปฐมนิเทศ CS63 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โพสต์โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2020

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ชัยวิชิต แก้วกลม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณาจารย์...

โพสต์โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ชัยวิชิต แก้วกลม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร...

โพสต์โดย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2020