หัวข้อที่สนใจแหล่งข้อมูล
วันหยุดเรียน กำหนดการลงทะเบียน เพิ่มถอนรายวิชา แจ้งสำเร็จการศึกษาเฟสบุ๊คเพจสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน

เว็บสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน
ผ่อนผันทหาร , ทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. , หอพักในมหาวิทยาลัยเว็บกองพัฒนานักศึกษา
ติดตามข่าวสาร ภาพถ่าย จากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเฟสบุ๊คเพจประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , ubru account , ขอดูกล้องวงจรปิดศูนย์คอมพิวเตอร์
เว็บหน่วยงานภายในอื่นๆ เว็บหน่วยงานภายในอื่นๆ