สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์ได้จัดทำคู่มือออนไลน์ คลิปวิดีโอ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ หรือผู้สนใจ เพื่อ

 • อำนวยความสะดวกในการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาได้จัดไว้ให้
 • ช่วยเหลือ แนะนำ การติดตั้ง ใช้งาน แก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ช่วยให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาหรือรู้แนวทางในการแก้ปัญหาในเบื้องต้น 

หมายเหตุ สามารถเสนอหัวข้อที่สนใจเพิ่มเติมหรือแนะนำให้ปรับปรุงอะไรก็สามารถอีเมล์มาได้ที่ comsci@ubru.ac.th

การใช้ระบบสารสนเทศของ มรภ.อุบลฯ

การใช้งานแอคเคาท์ และรับ-ส่งอีเมล์ (@ubru.ac.th)

 • การล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ
 • การอ่าน-เขียนอีเมล์
 • การเปลี่ยนข้อมูลแอคเคาท์
  • เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
  • เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์
  • เปลี่ยนรหัสผ่าน

เอกสาร เปิดอ่านที่นี่

การสร้างเอกสารด้วยกูเกิลด็อค (Google Docs))

 • การสร้างเอกสาร
 • การเปิดเอกสารเก่า

เอกสาร เปิดอ่านที่นี่

การสร้างตารางคำนวณด้วยกูเกิลชีท (Google Sheet)

 • การสร้างตารางคำนวณ
 • การเปิดตารางคำนวณเก่า เพื่อแก้ไข

เอกสาร เปิดอ่านที่นี่

Content

การสร้างสไลด์นำเสนองาน (Google Slide)

 • การสร้างสไลด์นำเสนองาน
 • การเปิดสไลด์นำเสนองานเก่า เพื่อแก้ไข

เอกสาร เปิดอ่านที่นี่

การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอด้วยกูเกิลมีท (Google Meet)

 • การเข้าร่วมการประชุม
 • การนำเสนองาน
 • การใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน

เอกสาร เปิดอ่านที่นี่

การใช้งานระบบชั้นเรียนออนไลน์ด้วยกูเกิลคลาสรูม (Google Classroom)

 • การลงทะเบียนเข้าชั้นเรียนออนไลน์
 • การแนบเอกสารต่างๆ เพื่อส่งงานในชั้นเรียนออนไลน์
 • การส่งงาน
 • การรับงานคืน (งานที่ตรวจแล้ว)
 • การตรวจสอบสถานะการส่งงาน

เอกสาร เปิดอ่านที่นี่