2 มิ.ย. 63 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี และ รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณสนามหน้า ตึก 30 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Tags:

Comments are closed