วันที่ 28 มิถุนายน 2563
เวลา
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียนตามคณะที่นักศึกษาสังกัด
09.00 – 14.00 น.     พบผู้บริหารคณะ / พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน โดยให้แยกตามห้องเรียน


ติดต่อสอบถาม กองพัฒนานักศึกษา 045-352-000 ต่อ 1017
หรือเพจ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Tags:

Comments are closed